ROSA – centrum pro ženy, z.s. provozuje jako jednu ze svých služeb e-mailovou poradnu, na kterou se nejčastěji obracejí oběti s žádostí o pomoc a druhou nejzastoupenější skupinu dotazů jsou e-maily od rodinných příslušníků, kamarádek, kolegyň či sousedů, kteří pojali podezření, že v jejich okolí je žena, která se ve vztahu potýká s domácím násilí. Všem takovým lidem patří za jejich všímavost velké uznání. Uznání doplňuje upřímný obdiv, pokud dokáží oběti nabídnout pomocnou ruku. Mnohým z těch, které v poradně nazýváme “záchranáři”, v nabídce pomoci brání pochybnosti, jak s obětí mluvit, aby “něco nepokazili” nebo oběti ještě víc neublížili. Pro všechny takové citlivé a přemýšlející osoby, je připravený následující “desatero” zásad komunikace s obětí, kterým se můžete inspirovat.

  1. zásada: Dejte najevo svůj zájem a zeptejte se. Upřímně a na rovinu. Můžete použít věty jako: “Je u Vás doma všechno v pořádku? Poslední dobou se mi zdá, že nejseš ve své kůži, neděje se něco? Mám o Tebe strach, seš v pořádku?” Pokud jste byli svědky násilného chování, máte situaci “jednodušší” v tom smyslu, že se k dané situaci můžete vrátit a říct, že se Vám nelíbilo chování násilného partnera vůči ní a navázat například dotazem, zda se takové chování děje často.
  2. zásada: Máte dvě uši a jednu pusu, takže víc poslouchejte a méně mluvte. Pokud se Vám oběť začne svěřovat, zkuste ji nepřerušovat a nechte ji hovořit. Mnoho obětí v sobě drží zkušenosti s násilím jako tajemství mnoho let a když se začne svěřovat, nemusí být k zastavení, protože to všechno už “musí ven”. Buďte tedy trpěliví a dejte oběti bezpečný čas a prostor. Neskákejte jí do řeči.
  3. zásada: Buďte proti násilí. To znamená, že násilí nijak neomlouváte, nerelativizujete nebo nebagatelizujete. Říkáte jasně, že násilí do vztahů nepatří. Oběť může být v tomto ohledu znejistěná, může mít pocit, že násilí je normální. Pomozte jí zpátky získat zdravý náhled na vztahy.
  4. zásada: Věřte jí. Máloco je pro oběť zraňující tolik, jako nedůvěra nejbližšího okolí. Být obětí není v žádném ohledu výhodou. Lhaním by daná osoba nic nezískala.
  5. zásada: Ptejte se. Především na to, co oběť nejvíc potřebuje, s čím byste jí mohli nejvíce pomoci.
  6. zásada: Nabídněte praktickou pomoc. Pokud se na to cítíte a máte tu možnost, nabídněte oběti konkrétní pomoc, např. vyhledat kontakty, půjčit telefon na zavolání (telefon oběti může být agresorem kontrolován), mamince nabídněte hlídání dětí, aby si mohla zajít do poradny nebo na OSPOD.
  7. zásada: Dejte oběti základní bezpečnostní informace. Mnoho obětí je zastrašených a zmanipulovaných agresorem natolik, že si nejsou vědomy svých práv. Ujistěte oběť, že v případě ohrožení mají právo zavolat Policii ČR – na lince 158 nebo na tísňové lince 112.
  8. zásada: Předejte kontakty. Podpora přátel je pro oběti nenahraditelná, ale málokterý přítel – laik má odborné znalosti na takové úrovni, aby dokázal poradit další konkrétní postup s ohledem na bezpečí. Tuto úlohu můžete s důvěrou nechat na poradnách, specializovaných na pomoc obětem domácího násilí. Seznam kontaktů najdete zde: https://www.rosacentrum.cz/informace-pro-zeny/dulezite-kontakty/
  9. zásada: Respektujte oběť a její postoje. A to i v případě, kdy je Váš názor jiný. Berte v potaz, že pokud situaci zvenku nějak vnímáte a hodnotíte, je to něco úplně jiného, než když ji žijete. Každý z nás je výsostně zodpovědný za svůj život a je na každém, jak s ním naložíme.
  10. zásada: Zůstaňte v kontaktu. Udělejte maximum pro to, abyste s obětí zůstali v kontaktu. Můžete nesouhlasit s tím, jak situaci řeší nebo neřeší, ale nenechávejte ji na to samotnou. Izolace vždycky prospívá násilnému partnerovi.

Mgr. Petra Suchanová

poradna@rosacentrum.cz

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS