Global Network of Womens Shelters ve spolupráci s Asian Network of Women’s Shelters uspořádal 25.3.2020 webinář s názvem Koronavirus a ženské azylové domy: plánování, příprava a reakce na pandemii COVID-19.

K webináři se připojily zástupkyně azylových domů a podpůrných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí z celého světa, včetně zástupkyně organizace ROSA Centrum pro ženy. Na začátku webináře vystoupily se svými zkušenostmi zástupkyně azylových domů z Taiwanu a podělili se o své zkušenosti s přípravou na pandemii podobného charakteru, jelikož mají z minulosti zkušenosti se situacemi okolo nákazy SARS. Sdíleli plány přípravy na karanténu a další praktické informace. Se svými příspěvky dále vystoupily zástupkyně každého kontinentu – za Evropu hovořila Marcella Pirone z Itálie, prezidentka sítě organizací WAVE. Poukázala na to, že zejména v době, kdy je v Itálii naprostý zákaz vycházení, bylo velmi důležité uspořádat informační kampaň pro oběti domácího násilí, která nese hlavní poselství – jsme tu stále pro vás, fungujeme, i když více online, ale stále jsme k dispozici vás podpořit. V různých zemích Evropy se také daří vyjednat, aby byly volné ubytovací kapacity hotelů vyčleněny pro ženy a děti, ohrožené domácím násilím, které z důvodu prevence šíření koronaviru nemohou být přijaty do azylových domů.

Za africký kontinent vystoupila zástupkyně Etiopie, která informovala o situaci v jednotlivých zemích a o formách přípravy azylových zařízení na možné rozšíření pandemie. Americká reprezentantka informovala o doporučeních, které vydali pro účely poskytování online a distančních forem konzultací pro oběti domácího násilí. K dispozici jsou na stránkách techsafety.org  (Digital Services Toolkit).

Organizátoři se s účastnicemi a účastníky dohodli, že webinář bude pokračovat po dobu pandemie kontaktem jednou týdně s cílem propojit v této náročné situaci služby a azylové domy pro ženy z celého světa tak, aby mohli sdílet své zkušenosti, inovativní nápady a postupy a díky tomu mohli poskytovat co nejkvalitnější péči obětem domácího násilí, které jsou nyní ještě více izolované od  dostupné pomoci.

PhDr. Branislava Marvánová Vargová